Terma dan Syarat

irina tRJaP1B3u2A unsplash landscape

Terma dan Syarat

Dengan menggunakan laman web ini, anda dianggap telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat yang dinyatakan.

Terma dan Syarat

Berikut telah dinyatakan Terma dan Syarat untuk penggunaan http://www.myweekendplan.asia. Sila baca dengan teliti. Jika anda perlu menghubungi kami mengenai sebarang aspek dan syarat penggunaan laman web, sila hubungi kami di alamat e-mel berikut support@myweekendplan.com.my.

Dengan menggunakan kandungan http://www.myweekendplan.asia (dirujuk sebagai laman web pada rangka yang seterusnya) anda bersetuju dengan terma dan syarat yang ditetapkan di sini dan juga menerima Dasar Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma dan syarat, anda dinashihatkan untuk tidak melayari laman web ini dan hendaklah keluar serta-merta.

Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan laman web untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang, dan anda akan menghormati semua undang-undang dan peraturan yang ditetapkan

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web dengan cara yang boleh menjejaskan prestasi, merosakkan atau memanipulasi kandungan atau maklumat yang tersedia di laman web atau menyebabkan kesulitan fungsi keseluruhan laman web.

Anda bersetuju untuk tidak menjejaskan keselamatan laman web atau cuba mendapatkan akses ke keseluruhan laman web atau cuba mengakses sebarang maklumat sensitif yang anda percaya wujud di laman web atau mana-mana pelayan internet.

Anda bersetuju untuk bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala tuntutan, perbelanjaan, kerugian, liabiliti, kos guaman yang ditanggung oleh kami yang timbul daripada ketidakpatuhan terma dan syarat dalam perjanjian ini sepanjang penggunaan anda terhadap laman web ini.

Pengeluaran semula, pengedaran dalam mana-mana kaedah sama ada dalam talian atau luar talian adalah dilarang sama sekali. Hasil kerja di laman web dan imej, logo, teks dan maklumat lain yang sedemikian adalah hak milik http://www.myweekendplan.asia (atau dinyatakan sebaliknya).

Penafian
Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat yang tepat, dan akan sentiasa cuba untuk memastikan semuanya ada lah terkini, beberapa maklumat yang anda temui di laman web mungkin telah berubah dan tidak tepat lagi.

http://www.myweekendplan.asia berhak untuk membuat sebarang pengubahsuaian atau pembetulan pada maklumat yang anda temui di laman web pada bila-bila masa tanpa notis.

Penukaran Terma dan Syarat Penggunaan

Kami berhak untuk membuat perubahan dan merujuk kembali Terma dan Syarat penggunaan yang diyatkan di atas.

Close
© Copyright 2023 by My Weekend Plan. All Rights Reserved.
Close